Vyhláška č. 50/1978 Sb.

ESČ provádí školení a zkoušky podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Související soubory

Přihláška 50 form
Dokument MS Word OpenXMLDOCX | 587,61 kBuložit
Přihláška 50 form Word 97-2003
Dokument MS WordDOC | 600 kBuložit

 

 

 

  

 

 

  

 

 ZKOUŠKY PODLE VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb.

Zkoušky elektrotechniků podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. se konají v sídle ESČ každé první pracovní pondělí v měsíci a v období leden až květen a říjen až prosinec také každé třetí pondělí.
Pro členy ESČ, kteří v příslušném roce uhradili členské příspěvky, je poplatek za zkoušku stanoven jednotně bez ohledu na druh požadovaného oprávnění ve výši 605,- Kč vč. DPH (500,- Kč bez DPH).
Pro ostatní členy ESČ a pro nečleny svazu jsou poplatky za zkoušku stanoveny takto:

Pro elektrická zařízení do 1000 V v objektech třídy A
Cena
bez DPH
s DPH
§ 4
     500,- Kč
       605,- Kč
§ 5, 6 a 7
     700,- Kč
       847,- Kč
§ 8
 1 000,- Kč
   1 210,- Kč
§ 10
 1 000,- Kč
    1 210,- Kč
§ 10 současně s §§ 6, 7, nebo 8
 1 200,- Kč
    1 452,- Kč
§ 11 odst. 1 (asistenti v laboratořích škol)
     700,- Kč
       847,- Kč
§ 11 odst. 2 (experimentální práce na vědeckých, výzkumných a vývojových pracovištích)
     700,- Kč
       847,- Kč
§ 11 odst. 3 (učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím)
     500,- Kč
       605,- Kč
Příplatky
 
Pro elektrická zařízení bez omezení napětí
     300,- Kč
       363,- Kč
Pro elektrická zařízení v objektech třídy B
     500,- Kč
       605,- Kč

 
Poplatek se hradí zásadně před zahájením zkoušky s tím, že v rámci sta­no­ve­ného poplatku se připouští dvě opravné zkoušky.
Elektronický formulář přihlášky ke zkoušce můžete vyplnit v počítači a poslat e-mailem na esc@elektrosvaz.cz  (případně vytisknout a poslat poštou nebo faxem). Rezervaci místa na školení lze provést i telefonicky a přihlášku vyplnit na místě v den zkoušky.
Vzhledem k poměrně značnému zájmu elektrotechnické veřejnosti pořádáme kurzy zaměřené na přípravu elektrotechniků ke zkouškám podle   vyhl. č. 50/1978 Sb., a to rovněž v pravidelných termínech každé první pracovní pondělí v měsíci (v období leden až květen a říjen až prosinec také každé třetí pondělí), vždy od 8,00 do 14,00 hod. v ústřední kanceláři ESČ v Praze 4, Zelený pruh 1294/52.
Cena školení je stanovena jednotně na 1 210,- Kč za osobu vč. DPH (1 000,- Kč bez DPH).
Účastníci tohoto dopoledního školení mohou zkoušku absolvovat podle svého uvážení týž den odpoledne nebo v kterémkoli následujícím pravidelném termínu.
Počet účastníků školení je z organizačních důvodů omezen na maximálně 15 osob. Pro ucelené skupiny cca 10 zájemců (například pro firmy s větším počtem odborných zaměstnanců) zajistíme školení, případně i zkoušky v mimořádném termínu podle dohody. V těchto případech lze obsah školení podle specifikace objednatele více zaměřit na konkrétní vykonávanou činnost pracovníků ve skupině. Závazné přihlášky na školení i zkoušky přijímá sekretariát ESČ.
 
 
Kontakt:
telefon: 244 464 649, 244 464 071

 

 

 

Rychlé odkazy