Přípravný kurz ke zkouškám revizních techniků hromosvodů - E3A

ESČ pořádá přípravné kurzy ke zkouškám revizních techniků hromosvodů - kategorie E3A.

Související soubory

Info na web
Rich Text FormatRTF | 199,26 kBuložit

Prověřování odborné způsobilosti a vydání osvědčení podle § 6a, odst. 1, písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., pro vyhrazená technická zařízení - viz samostatná informace (soubor ke stažení).


Příští kurz pro kategorii E3A bude zahájen 27. září 2017.

Třídenní přípravný kurz je zaměřen na přípravu ke zkoušce nových revizních techniků i pro přezkoušení revizních techniků po 5 letech v rozsahu pro kategorii E3/A - revize hromosvodů v objektech třídy A.  Ve dnech 27. září a 3. října 2017 budou probrány testové otázky, 4. října se přednáška zaměří na přípravu na ústní část zkoušky.

Pro účastníky kurzu je vypsán mimořádný termín zkoušek 5. října 2017. V případě, že se kurzu účastní více než 15 osob, je dohodnut ještě další termín 6. října.

Účastnický poplatek za kurz je 8.470,- Kč vč. DPH (7 000,00 Kč bez DPH), pro členy ESČ poskytujeme slevu až 1 800,00 Kč (sleva se poskytuje individuálně v závislosti na plnění povinností vyplývajících ze svazových stanov).

Poplatek TIČR za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení pro revize hromosvodů v objektech třídy A   pro nové žadatele je 3 600,00 Kč, poplatek za přezkoušení po 5 letech pro stejný rozsah je 1 800,00 Kč.

K žádosti nových žadatelů o prověření odborné způsobilosti je nutné přiložit

 • Doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání (případně doklad o udělené výjimce).
 • Potvrzení o délce odborné praxe na hromosvodech v objektech třídy A (nejkratší požadovaná praxe pro získání uvedeného osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb. - podle dosaženého odborného vzdělání: 3 roky v případě vyučení, 1 rok pro ÚSO nebo VŠ) - potvrzení od zaměstnavatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe
 • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro hromosvody v objektech třídy A (osvědčení v rozsahu pouze § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 - pro samostatnou činnost). Osvědčení nesmí být starší tří let.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení a ve výškách.

 Ke zkoušce nových žadatelů je nutné předložit

 • Originály výše uvedených dokladů k ověření
 • Zprávu o cvičné revizi hromosvodu.
 • Osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

 

K žádosti o prověření odborné způsobilosti po 5 letech je nutné přiložit 

 • Potvrzení o délce odborné praxe (potvrzení od zaměstnavatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe) - jen při současném rozšíření rozsahu (doklad musí obsahovat i příslušnou délku praxe na zařízení, pro které je rozšíření požadováno - dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 50/1978 Sb.)
 • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro hromosvody v objektech třídy A, případně i pro další zařízení dle požadovaného rozšíření rozsahu (osvědčení v rozsahu pouze § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 - pro samostatnou činnost). Osvědčení nesmí být starší tří let.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení a ve výškách.
 • Kopii stávajícího osvědčení RT
K přezkoušení po 5 letech je nutné před započetím vlastní zkoušky předložit
 • Originály výše uvedených dokladů k ověření. 
 • Vypracovanou revizi hromosvodu, případně zprávy o cvičných revizích na el. zařízeních dle požadovaného rozšíření rozsahu.
 • Osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).
 
Termín: zahájení kurzu 27. září 2017 v 8,00 hod.
Místo: Střední škola technická, Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4
             Učebna pro vzdělávání dospělých, přízemí
Maximální počet účastníků kurzu: 30
Uzávěrka přihlášek: 11. září 2017
Ubytování: Pro mimopražské účastníky jsme schopni zajistit ubytování na slušné úrovni za přijatelné ceny (je nutno závazně objednat nejpozději 3 týdny před zahájením kurzu).
Lektor: Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o., viceprezident ESČ
Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ
Dosažitelnost městskou hromadnou dopravou:
Škola je v těsné blízkosti zastávky autobusu MHD č. 134 "Zelený pruh" a č. 124 „Na Planině“– nástupní zastávka pro oba autobusy je u stanice metra „Budějovická“ (trasa C).
 
Přihlášky a informace:  Elektrotechnický svaz český, z.s. 
                                      Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4 
                                      telefon: 244 464 649, 244 464 071
                                      e-mail: esc@elektrosvaz.cz
                                      IČ: 00418072, DIČ: CZ00418072 

 

Rychlé odkazy