Přípravný kurz ke zkouškám revizních techniků EZ - E4A

ESČ pořádá přípravné kurzy ke zkouškám revizních techniků elektrických zařízení pro kategorii E4A - revize elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí.

Související soubory

Info na web
Rich Text FormatRTF | 199,26 kBuložit

Prověřování odborné způsobilosti a vydání osvědčení podle § 6a, odst. 1, písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., pro vyhrazená technická zařízení - viz samostatná informace (soubor ke stažení)


Příští kurz pro kategorii E4A bude zahájen 2. října 2017.                                             

Třídenní přípravný kurz je zaměřen na přípravu ke zkoušce nových revizních techniků i k přezkoušení revizních techniků po 5 letech v rozsahu pro kategorii E4/A - revize elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí do 1000 V v objektech třídy A. Kurz se uskuteční ve dnech 2. až 4. října 2017

Pro účastníky kurzu je dohodnut mimořádný termín zkoušek 5. října 2017. V případě, že se kurzu účastní více než 15 osob, je dohodnut ještě další termín 6. října.

Účastnický poplatek za kurz je 8.470,- Kč. vč. DPH (7.000,- Kč bez DPH), pro členy ESČ poskytujeme slevu až 1.800,- Kč (sleva se poskytuje individuálně v závislosti na plnění povinností vyplývajících ze svazových stanov).

Poplatek za zkoušku a vydání osvědčení pro nové žadatele je 3.600,- Kč, poplatek za přezkoušení po 5 letech je 1.800,- Kč.

 K žádosti nových žadatelů o prověření odborné způsobilosti je nutné přiložit

 • Doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání (případně doklad o udělené výjimce).
 • Potvrzení o délce odborné praxe (nejkratší požadovaná praxe pro získání uvedeného osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb. - podle dosaženého odborného vzdělání: 4 roky v případě vyučení, 3 roky pro ÚSO, 2 roky pro VŠ) - potvrzení od zaměstnavatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe. 
 • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1000 V v objektech třídy A (osvědčení v rozsahu pouze § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 – pro samostatnou činnost). Osvědčení nesmí být starší tří let.  
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení.

 Ke zkoušce je nutné předložit

 • Originály výše uvedených dokladů k ověření.
 • Zprávu o cvičné revizi elektrického spotřebiče.
 • Osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

 
K žádosti o přezkoušení po 5 letech je nutné přiložit 
 • Potvrzení o délce odborné praxe (potvrzení od zaměstnavatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe) - jen při současném rozšíření rozsahu (doklad musí obsahovat i příslušnou délku praxe na zařízení, pro které je rozšíření požadováno - dle přílohy č. 1 vyhl. č. 50/1978 Sb.). 
 • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1000 V v objektech třídy A, případně i pro další zařízení dle požadovaného rozšíření rozsahu (osvědčení v rozsahu pouze § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 – pro samostatnou činnost). Osvědčení nesmí být starší tří let.  
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení.
 • Kopii stávajícího osvědčení RT.
Ke zkoušce je nutné předložit  
 • Originály výše uvedených dokladů k ověření.
 • Vypracovanou revizi elektrického spotřebiče, případně zprávy o cvičných revizích na el. zařízeních dle požadovaného rozšíření rozsahu.
 • Osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

Termín: zahájení kurzu 2. října 2017 v 8,00 hod.
Místo: Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4
             Učebna pro vzdělávání dospělých, přízemí
Maximální počet účastníků kurzu: 30
Uzávěrka přihlášek: 11. září 2017
Ubytování: Pro mimopražské účastníky jsme schopni zajistit ubytování na slušné úrovni za přijatelné ceny (je nutno závazně objednat nejpozději 3 týdny před zahájením kurzu).
Lektor:I ng. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o., viceprezident ESČ
Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ
Dosažitelnost městskou hromadnou dopravou:
Škola je v těsné blízkosti zastávky městského autobusu č. 134 "Zelený pruh" a č. 124 „Na Planině“– nástupní zastávka pro oba autobusy u stanice metra „Budějovická“ (trasa C).
 
Přihlášky a informace:  Elektrotechnický svaz český, z.s. 
                                      Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4 
                                      telefon: 244 464 649, 244 464 071
                                      e-mail: esc@elektrosvaz.cz
                                      IČ: 00418072, DIČ: CZ00418072 

                     

 

 

Rychlé odkazy