Přípravný kurz ke zkouškám revizních techniků EZ - E2A

ESČ pořádá přípravné kurzy ke zkouškám a přezkoušení revizních techniků elektrických zařízení pro kategorii E2A

Související soubory

Info na web
Rich Text FormatRTF | 199,26 kBuložit

Prověřování odborné způsobilosti a vydání osvědčení podle § 6a, odst. 1, písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., pro vyhrazená technická zařízení - viz samostatná informace (soubor ke stažení).

Příští kurz pro kategorii E2A bude zahájen 25. září 2017.
Šestidenní přípravný kurz v rozsahu pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů a revize strojů, přístrojů a rozváděčů je zaměřen na přípravu ke zkoušce nových revizních techniků i pro přezkoušení revizních techniků po 5 letech. Zkušební testy pro obě skupiny jsou stejné a jsou vytvářeny ze shodného rozsahu zkušebních otázek (testové otázky jsou zveřejněny na webových stránkách Technické inspekce České republiky (TIČR): www.ticr.eu, tlačítko Testové otázky - Elektrická zařízení.
Kurz je rozdělen do dvou částí. První (čtyřdenní) část se uskuteční ve dnech 25. až 27. září 2017. Po víkendové přestávce kurz pokračuje 2. až 4. října. První den této druhé části budou probrány zbývající testové otázky, druhý den bude zaměřen na přípravu na ústní část zkoušky,
Pro účastníky kurzu je dohodnut mimořádný termín zkoušek a přezkoušení revizních techniků 5. října 2017. V případě, že se kurzu účastní více než 15 osob, je dohodnut ještě další termín 6. října.
Pro případné zájemce nabízíme přípravný kurz k rozšíření osvědčení na VN a VVN - E1/A (viz samostatná informace).
Účastnický poplatek za kurz je 14.520,- Kč vč. DPH (12.000,- Kč bez DPH), pro členy ESČ poskytujeme slevu až 3.600,- Kč (sleva se stanovuje individuálně v závislosti na plnění povinností vyplývajících ze svazových stanov).
Poplatek za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů a revize strojů, přístrojů a rozváděčů je pro nové žadatele 5.100,- Kč, poplatek za přezkoušení po pěti letech pro stejný rozsah je 3.300,- Kč. (pro informaci: poplatek za přezkoušení pro E1A nebo E2B je 4.050,- Kč).
K žádosti nových žadatelů o prověření odborné způsobilosti je nutné přiložit
 • Doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání (případně doklad o udělené výjimce).
 • Potvrzení o délce odborné praxe (nejkratší požadovaná praxe pro získání uvedeného osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb. - podle dosaženého odborného vzdělání: 7 roků v případě vyučení, 5 roků pro ÚSO, 3 roky pro VŠ) - potvrzení od zaměstnavatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe.
 • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1000 V v objektech třídy A včetně hromosvodů (osvědčení v rozsahu pouze § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 – pro samostatnou činnost). Osvědčení nesmí být starší tří let.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení a ve výškách.
Ke zkoušce nových žadatelů je nutné předložit
 • Originály výše uvedených dokladů k ověření.
 • Cvičné revizní zprávy pro daný druh EZ (pro E2A alespoň jednu revizní zprávu na elektrickou instalaci a jednu na hromosvod).
 • Osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).
K žádosti o přezkoušení po 5 letech (formulář žádosti je stejný jako pro nové RT) je nutné přiložit
 • Potvrzení o délce odborné praxe (potvrzení od zaměstnavatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe) - jen při současném rozšíření rozsahu (doklad musí obsahovat i příslušnou délku praxe na zařízení, pro které je rozšíření požadováno - dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 50/1978 Sb.).
 • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení příslušného druhu a napětí dle požadovaného rozsahu osvědčení (osvědčení v rozsahu pouze § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 – pro samostatnou činnost). Osvědčení nesmí být starší tří let.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení a ve výškách,
 • Kopii stávajícího osvědčení RT,
K přezkoušení po 5 letech je nutné před započetím vlastní zkoušky předložit
 • Originály výše uvedených dokladů k ověření.
 • vypracované revize na každý druh zařízení, pro které je osvědčení požadováno (nn, vn, vvn, hromosvody, objekty A příp. B).
 • Osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).
Termín: zahájení kurzu 25. září 2017 v 8,00 hod.
Místo: Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4
Učebna pro vzdělávání dospělých, přízemí
Maximální počet účastníků kurzu: 20
Uzávěrka přihlášek: 11. září 2017
Ubytování: Pro mimopražské účastníky jsme schopni zajistit ubytování na slušné úrovni za přijatelné ceny (je nutno závazně objednat nejpozději 3 týdny před zahájením kurzu).
Lektor: Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o., viceprezident ESČ
Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ
Dosažitelnost městskou hromadnou dopravou:
Škola je v těsné blízkosti zastávky autobusu MHD č. 134 "Zelený pruh" a č. 124 „Na Planině“– nástupní zastávka pro oba autobusy je u stanice metra „Budějovická“ (trasa C).
Přihlášky a informace: Elektrotechnický svaz český, z.s.
Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4
telefon: 244 464 649, 244 464 071
e-mail: esc@elektrosvaz.cz
IČ: 00418072, DIČ: CZ00418072

 

Rychlé odkazy