Přípravný kurz k rozšíření osvědčení revizních techniků EZ na VN a VVN - E1/A

ESČ pořádá přípravný kurz k rozšíření osvědčení revizních techniků elektrických zařízení na VN a VVN - E1/A. Kurz je vhodný i pro žadatele o přezkoušení po skončení pětileté platnosti osvědčení E1A jako samostatný modul ke kurzu ESČ pro přezkoušení E2A po 5 letech.

Související soubory

Info na web
Rich Text FormatRTF | 199,26 kBuložit

Prověřování odborné způsobilosti a vydání osvědčení podle § 6a, odst. 1, písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., pro vyhrazená technická zařízení - viz samostatná informace (soubor ke stažení) 

Termín pro jednodenní přípravný kurz k rozšíření osvědčení revizních techniků elektrických zařízení na VN a VVN prozatím nebyl stanoven, uskuteční se jen v případě zájmu.

Zkoušku pak bude možno složit  mimořádném termínu TIČR 5. října 2017. V případě, že se kurzu účastní více než 15 osob, je dohodnut ještě další termín 6. října. Kurz je zaměřen na témata, která jsou předmětem zkoušky.

Účastnický poplatek je 8.470,- vč. DPH (7.000,- Kč bez DPH). V případě, že se tohoto kurzu zúčastní alespoň 4 revizní technici, účastnický poplatek bude snížen na 6.050,- Kč vč. DPH (5.000,- Kč bez DPH), při 6 a více účastnících se dále snižuje na 4.840,- Kč vč. DPH (4.000,- Kč bez DPH). 

Při rozšíření osvědčení pro revize elektrických zařízení z E2A na E1A v době platnosti stávajícího osvědčení E2A je poplatek TIČR za zkoušku a vystavení osvědčení 950,- Kč

Při rozšíření z E2A na E1A současně s přezkoušením po 5 letech je poplatek TIČR 4.050,- Kč

Při přezkoušení E1A po 5 letech je poplatek TIČR také 4.050,- Kč 

K žádosti o prověření odborné způsobilosti - rozšíření na E1/A je nutné přiložit

  • Doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání (případně doklad o udělené výjimce).
  • Potvrzení o délce odborné praxe (nejkratší požadovaná praxe pro získání uvedeného osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb.) - potvrzení od zaměstnavatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe. 
  • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení bez omezení napětí v objektech třídy A (osvědčení v rozsahu pouze § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 – pro samostatnou činnost). Osvědčení nesmí být starší tří let.  
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení a ve výškách. 
  • Kopii stávajícího osvědčení RT.

 

Ke zkoušce pro rozšíření na E1/A je nutné předložit

  • Originály výše uvedených dokladů k ověření.
  • Zprávu o cvičné revizi elektrického zařízení příslušného druhu a napětí (vn, vvn).
  • Osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

 

Termín: prozatím nebyl stanoven, kurz je jednodenní

Místo: Kancelář ESČ, Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4

Maximální počet účastníků kurzu: 10

Uzávěrka přihlášek: 11. září 2017

Ubytování: Pro mimopražské účastníky jsme schopni zajistit ubytování na slušné úrovni za přijatelné ceny (je nutno závazně objednat nejpozději 3 týdny před zahájením kurzu).

Lektor: Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o., viceprezident ESČ

Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ

Dosažitelnost městskou hromadnou dopravou:

Sídlo ESČ je v těsné blízkosti zastávky autobusu MHD č. 134 "Zelený pruh" a č. 124 „Zemanka“– nástupní zastávka pro oba autobusy je u stanice metra „Budějovická“ (trasa C).

 

Přihlášky a informace:  Elektrotechnický svaz český, z.s. 

                                                Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4 

                                                telefon: 244 464 649, 244 464 071

                                                e-mail: esc@elektrosvaz.cz

                                                IČ: 00418072, DIČ: CZ00418072 

 

 

 

Rychlé odkazy