Registrace ESČ

ESČ je zapsaným spolkem ve spolkové části obchodního rejstříku.

Související soubory

Výpis z OR
Adobe AcrobatPDF | 55,32 kBuložit

ESČ se jako jednomu z prvních spolků v republice povedlo dokončit transformaci z občanského sdružení na zapsaný spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.
S touto transformací souvisela řada úkonů a mimo jiné i přijetí nových stanov, které musely odpovídat novému znění zákona. Stanovy se nám povedly v rekordně krátké
době upravit, prezidiální radou odsouhlasit a předložit rejstříkovému soudu, který je bez výhrad přijal a zařadil do sbírky listin. K dnešnímu dni tak kdokoliv, kdo má zájem
zjistit o ESČ důležité informace, může tak učinit na internetovém portále Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz), kde po vyhledání našeho spolku nalezne jak základní
informace o ESČ, tak ve sbírce listin i naše nové stanovy.

 

 

 

 

 

Rychlé odkazy