Důležité odkazy

Portál veřejné správy ČR http://portal.gov.cz/

Portál státní správy http://www.statnisprava.cz/

Centrální adresa http://www.centralniadresa.cz/cadr/

Registr živnostenského podnikání http://www.rzp.cz/

Obchodní rejstřík http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index

ARES – administrativní registr ekonomických subjektů http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_fr.html

Sbírka zákonů http://www.mvcr.cz/

Telefonní seznam http://telefonniseznam.o2active.cz/jnp/cz/index.html

Český normalizační institut http://www.cni.cz 

Státní úřad inspekce práce http://www.suip.cz

Institut technické inspekce Praha http://www.iti.cz

Hospodářská komora ČR  http://www.komora.cz

 

Rychlé odkazy