ART 2017

ESČ pořádá celostátní aktiv revizních techniků ART 2017

Související soubory

Přihláška na ART 2017
Rich Text FormatRTF | 31,21 kBuložit

 

  

 

   

  

Elektrotechnický svaz český
Komora revizních techniků pořádá
26. dubna 2017 od 9,00 hod.
v konferenčním sále PRE, Praha 10, Na Hroudě 1492/4.
celostátní aktiv revizních techniků
elektrických zařízení
 
ART 2017 
k aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení
 
 
Prezence účastníků od 8,00 do 9,00 hod. 
 

Program aktivu: 

Ing. Karel Dvořáček, zpracovatel norem: „ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 - řešení specifických situací neřešených v normě"

“Chyby v realizaci elektrických rozvodů v objektech občanské vybavenosti"

"Využití přístrojů AFDD"

Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR: „Ochrana proti přepětím a přepěťová ochranná zařízení - ČSN 33 2000-4-443 a ČSN 33 2000-5-534“
Ing. Petr Míka, odborný poradce v oboru osvětlovací techniky: „Osvětlení komunikací podle norem a přisvětlení přechodů“

Ing. Lukáš Matějíček, Ph.D., Eaton Elektrotechnika s.r.o.: „Ověřování návrhu rozváděčů nejen s požární odolností“

Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o., viceprezident ESČ: „ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize“

Diskuse k jednotlivým tématům proběhnou vždy po ukončení přednášky, závěr aktivu bude tradičně vyhrazen výměně poznatků a zkušeností účastníků aktivu k aktuálním otázkám.

Aktivu se jako partner zúčastní firma Eaton Elektrotechnika s.r.o., která představí své výrobky k tématu přednášky a připraví pro účastníky tašky s propagačními a studijní materiály k přednášce. Firma IN-EL, spol. s r.o. se tradičně zúčastní s nabídkou odborné literatury, tiskopisů a praktických pomůcek pro elektrotechniky, nebudou chybět ani výrobci  zařízení a elektroinstalačních materiálů a firmy nabízející měřicí přístroje pro elektrotechniky. Účastníkům aktivu budou k disposici informační a propagační materiály PRE.

Účastnický poplatek:

a) 500,- Kč vč. DPH (413,- Kč bez DPH) pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2017

b) 800,- Kč  vč. DPH (661,- Kč bez DPH) pro ostatní účastníky

Uzávěrka přihlášek: 24. dubna 2017

Odborný garant: Miloš Černý, viceprezdent ESČ, kancléř Komory revizních techniků ESČ

Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ

Přihlášky a informace:

Elektrotechnický svaz český, z.s.

Zelený pruh 1294/52,

147 08  Praha 4

telefon: 244 464 649, 244 464 071

e-mail: esc@elektrosvaz.cz

 

Přihlášku na ART 2017 si můžete stáhnout do svého počítače (viz soubor ke stažení na této stránce), vyplnit, vytisknout a poslat poštou nebo e-mailem.
Přihlásit se můžete i telefonicky.

 

 

 

Rychlé odkazy